matoti

matoti
1 ×matóti, -ója, -ójo (sl.) 1. tr. vynioti, vyti (siūlus): Ema audeklą nuo mestuvų ir matója Slm. Greičiau matók virves Rk. Ana matója suktus siūlus, gijas iš špūlės į sruogas, tolkas J. Apie ją (tam tikrą lentą) matojant, pasidaro apmato 6 mastai MitV615. Vaikel, ką tu brukies (išdykauji), tai geriau eik siūlų matot [kamuolin] Rtn. Šeivas matóju Dv. | refl.: Ant jos (špūlės) matójasi siūlai Krn. 2. refl. tr. storai, šiltai gobti, mūturiuoti: Matójas matójas galvą, ir vis tiek ausys spiegia Lkm. 3. intr. mojuoti, mosuoti, maskatuoti: Ėjo plačiai matodamas rankomis . Dirvelė dundėjo, kai aš jojau per laukelį, rankomi matójau (d.) Smn. Nematók čia su rykšte, ba akis iškaposi Drsk. ^ Liežuviu matodamas, tik apsiputosi LTR(Al). | refl.: Nesimatók su skvernais – visas plunksnas nupūsi Alv. Matójasi ta liepsnà: volai eina ugnies Prn. Bėga, lekia per dvarelį, uodega matojas LTR(Klvr). ^ Sėtojosi, matójosi – ir po suolu paskopė (šluota) LTIII463. 4. tr. maišyti: Reikia kokias tris valandas virinti ir vis šaukštu matóti .intr. makaluoti, muistyti: Kap telias inkišo galvą viedran, tai matójo matójo Vlk.refl. prk. maišytis po kojų, kliūti: Matójas matójas ir matójas visa dienelė Vlk. 5. intr. paskubom eiti, smarkiai žingsniuoti: Tai kur jau tep matóji? Drsk. Matóju į Kazlus Bgt. Ana matója ir matója kasdien: vargsta tiktai Str. 6. tr., intr. greitai valgyti, ėsti, ryti: Ot matója, net sukaitęs Dkšt. Ateinu aš pas jį, o jis kad matója blynus Vlk. 7. tr. mušti: Nereikia arklys matóti par galvą Ds. 8. refl. šiaip taip gyventi, verstis: Kano kaip čia matósmės: grūdų vienas pūras, pašarą baigiam Km. \ matoti; apmatoti; atmatoti; įmatoti; išmatoti; numatoti; pamatoti; permatoti; primatoti; sumatoti; užmatoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • matoti — 2 ×matoti, oja, ojo (rus. мoтaть) tr. be reikalo leisti, eikvoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permatoti — 1 ×permatoti tr. dar kartą iš naujo matoti: Koks čia sumatojimas [virvių] – permatok Slm. matoti; apmatoti; atmatoti; įmatoti; išmatoti; numatoti; pamatoti; permatoti; primatoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmatoti — 1 ×apmatoti tr. 1. aprišti, apsupti, apvynioti: Apmatota koja Upn. Apmatojau mergiotę skara, kad nesušalt Trgn. | refl. tr., intr.: Apsimatojęs kaklą vilnone šalika Upn. Apsimatojus skara kaip kokia sena boba Ukm. Kirmėlaitės apsimatoja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmatoti — 1 ×atmatoti 1. tr. atmesti, atskleisti, atlapoti: Atmatoja piemeniui tą rudinėlę – nugi visai be marškinių (ps.) Pl. | refl. tr.: Eina skvernus atsimatojęs Slm. 2. intr. atidaužyti, atpliekti: Jam reikėjo atmatoti per ausis, tai žinotų, kap… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšliomatoti — atšliòmatoti žr. atšlamatuoti: Koks čia šliomata atšliòmatoja? Ds. šliomatoti; atšliomatoti; paršliomatoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmatoti — 1 ×išmatoti tr. 1. išleisti, išvynioti, išvyti: Kai išmatosi visą rietimą, tai paskui nesudarysi, kaip buvo Trgn. Kas išmatojo audeklus? Brt. Išmatojo visą špūlę ir siūlus sutaršė Lkš. 2. refl. tr., intr. išsipinti, išsinarplioti: Čia ilga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsąmatoti — intr., tr. BŽ486 sudaryti sąmatą, apskaičiuoti. sąmatoti; išsąmatoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurmatoti — kurmatoti, oja, ojo tr., kur̃matoti, oja, ojo, kùrmatoti taisyti, rengti šiltai: Ji kai ėmė kùrmatoti Antanuką visokiais rūbeliais, net pati sukaito Kkl. | refl.: Neskurmatok dar šita skara, bus šilta labai Blnk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lamatoti — lamatoti, oja, ojo Lzd, làmatoti, oja, ojo 1. tr. Gs klibinti, judinti, krutinti: Kam làmatoji duris – dar vyrius nulauši! Brt. Vėjas šakas lamatoja (lanksto, laužo) Lš. 2. refl. Pns blaškytis, spurdėti: Ko lamatojies kaip inkirpta avis! Vs. O… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mastuoti — mastuoti, uoja, ãvo 1. tr. [K] matuoti: Mastuok audeklą su mastu J. [Moteris,] atsistojusi prie stalo, drobės ritinį mastavo Žem. Kam tu mastuoji mastelius? Kam tu siūdysi marškinius? LMD(Klp). Kam tu mastuoji mastužiu, kam tu raižai audimus?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”